Armure 300 EC

SYSTEMIC FOLIAR FUNGICIDE FOR THE CONTROL OF SHEATH BLIGHT DISEASE IN RICE AND BANDED LEAF SHEATH BLIGHT, LEAF BLIGHT, RUSH AND EAR ROT OF CORN.

null

Price: ₱1,540.00

Description

PRECAUTIONS: Avoid storage below – 10°C and above 35°C. Store away from sun and damp, in original tightly closed containers, in a well-ventilated area, apart form other pesticides, fertilizers, food and feed, under lock and key. May cause eye irritation. Avoid getting product in contact with skin, eyes, or clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. Wear protective gloves during mixing/loading operations. Wash hands and face before eating, drinking or smoking.

BABALA: ITABI SA LUGAR NA ANG TEMPERATURA AY HINDI BABABA SA 10°C O MAHIGIT NA 35°C. IWASANG MABILAD SA ARAW O MAHAMUGAN . ITABI SA ORIHINAL NA SISIDLAN, SA MAALIWALAS NA LUGAR, HIWALAY SA IBANG PESTISIDYO, PATABA, PAGKAIN AT PATUKA. IKANDADO ANG KABINET O BODEGA NA PINAGTATAGUAN NITO. MAARING MAGING SANHI NG PANGANGATI NG MATA. MAGSUOT NG DAMIT PANANGGALANG HABANG HUMAHAWAK NG PRODUKTO. MAG-INGAT SA PAGHALO AT PAGGAMIT NG PRODUKTO UPANG MAIWASANG MALAGYAN ANG BALAT, MATA O DAMIT. IWASANG MALANGHAP ANG SINGAW NITO. MAGHUGAS NG KAMAY AT MUKA BAGO UMINOM O MANIGARILYO.